Kontakt

Compek Sp. z o.o.
Jutrzenki 83B
02-230 Warszawa

Tel: 22 290 290 8
Fax: 22 290 290 8 wewn 0
E-Mail: biuro@compek.pl

nr konta: 94 1030 0019 0109 8530 0047 7611

Compek Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa
NIP: 5272692629, REGON: 146629532, KRS: 0000458268
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Zakładowy 21.000PLN w pełni opłacony.

Adres e-mail *
Telefon kontaktowy
Wiadomość *
Administratorem danych zawartych w formularzu jest Compek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla kontaktu.
Wyślij